Farmacii

Farmacii

Conform legislației în vigoare, asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru – denumite oficinefarmacie cu circuit închis şi drogherie.

Pentru mai multe informații privind înființarea, organizarea și funcționarea acestor unități, puteți consulta Legea nr. 266/2008 – a farmaciei.

Reguli de Bună Practică Farmaceutică

Conform Art. 1 din Decizia Consiliului Național al CFR nr. 5/2021:
„Controlul privind respectarea regulilor de bună practică farmaceutică, precum și eliberarea Certificatului de reguli de bună practică farmaceutică se fac în fiecare an calendaristic de către Colegiul teritorial al farmaciștilor în raza căruia funcționează unitatea farmaceutică”.

Autorizarea Farmaciilor

Baza legală – Legea Farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 30.06.2009.
Instituţia implicată: Ministerul Sănătăţii – Direcţia Farmaceutică și Dispozitive Medicale