Intrebari Frecvente

 • cerere de înscriere în Colegiul Farmaciştilordin România (formularul CI CFR-B 01);
 • titlul de calificare în profesia de farmacist (diploma de licenţă -copie legalizată sau adeverinţa de absolvent –original);
 • cazier judiciar (original);
 • certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist ,cu viza medicului psihiatru(nu este valabila adeverinta eliberata de medicul de familie)
 • declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul (formularul DI CFR-B 01); copie act de identitate;
 • copie certificat de căsătorie;
300 lei/an
 • copie a diplomei/diplomelor de licenţă (inclusiv pentru o a doua calificare relevantă);
 • copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
 • copia actului de identitate sau a paşaportului;
 •  copii ale documentelor privind specialităţile obţinute (farmacist primar sau specialist)
 •  taxa este in valoare de 100 de lei
Certificatul Profesional are o valabilitate de 3 luni
 • Cererea pe care o completati la sediul CFB sau o puteti descarca de pe site-ul CFB
 • Decizia de suspendare a contractului de munca(in copie)
Cotizatia se plateste anual, pana cel tarziu pe data de 30 a lunii ianuarie.
 • Act de identitate
 • Dovada achitării cotizaţiei
 • Certificat de membru al CF din România
 •  Dovada orelor EFC acumulate.
In cazul in care nu ati primit invitatie pe adresa dvs. de e-mail de la curs@cfbucuresti.ro , dvs. trebuie sa trimiteti un e-mail la aceasta adresa si sa solicitati cursul respectiv, dupa care sa urmati pasii din e-mail. In cazul in care ati primit invitatie pe adresa de e-mail inregistrata la CFB, trebuie sa va logati cu adresa dvs. personala de e-mail si cu o parola pe care v-ati ales-o dvs.