Legislatie

Cadru Legislativ

Pentru a își putea desfășura activitatea în condiții optime, farmaciștii trebuie să cunoască prevederile actelor normative care reglementează funcționarea domeniului farmaceutic. În acest sens CFB oferă acces gratuit la cele mai importante legi (Legea Farmaciei; Legea Reformei în Domeniul Sănătății; Legea suplimentelor alimentare, etc), ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, ordine ministeriale (Normele de înființare a unităților farmaceutice; Metodologia de organizare a concursurilor în unitățile sanitare publice; Regulile de bună practică farmaceutică, etc) și decizii interne ale CFR (Statutul CFR; Decizia privind cuantumul cotizațiilor, Decizia privind creditele EFC, etc).