Rapoarte

Introducere

Colegiu și membrii săi. Apreciem că transparența decizională și receptivitatea față de problemele membrilor constituie nu doar o obligație a nostră ca organizație profesională ci și o dovadă de respect față de cei pe care am fost desemnați să îi reprezentăm.

De aceea, considerăm că unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie să fie cunoscut de către toți farmaciștii este modul în care Colegiul cheltuie banii colectați de la membrii săi. Astfel am decis să facem public raportul financiar – contabil detaliat din perioada ultimului mandat, respectiv anii 2016 – 2019. Această radiografie financiară va permite fiecărui farmacist plătitor de cotizație să își facă propria analiză, să constate ce s-a făcut bine, ce s-a făcut mai puțin bine, să compare rezultatele din trecut cu cele care vor urma și să își exercite dreptul de a alege conducerea organizației profesionale în deplină cunoștință de cauză.

Pentru a da transparenței nu doar caracterul unei inițiative izolate ci și valențele unei cutume care sperăm să fie menținută și în mandatele viitoare, am decis de asemenea să facem publice, în mod periodic, rapoarte de activitate în care să detaliem acțiunile întreprinse atât pentru redobândirea prestigiului profesiei noastre, cât și pentru apărarea intereselor membrilor CFB.

Cu stimă,

Consiliul CFB

Colegiul Farmaciștilor București este o persoană juridică fără scop patrimonial, având obiect de activitate (cod CAEN 9412) “Activități ale organizațiilor profesionale”.

Ca organizație profesională, Colegiul Farmaciștilor din București apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a farmacistului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către farmaciști a obligațiilor ce le revin față de bolnav și de sănătatea publică.

Conducerea evidenței contabile a Colegiului Farmaciștilor București s-a efectuat în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și potrivit Ordinului nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Raport Financiar-Contabil CFB pentru anul 2023

Pentru a accesa raportul 2023 descarcă documentul ăn format pdf.

Raport Financiar-Contabil CFB pentru anul 2022

Pentru a accesa raportul 2022 descarcă documentul în format pdf.

Raport Financiar-Contabil CFB pentru anul 2021

Pentru a accesa raportul 2021 descarcă documentul în format pdf.

Raport Financiar-Contabil CFB pentru anul 2020

Pentru a accesa raportul 2020 descărca documentul in format PDF.

Raport Situație Financiară pentru perioada 2016 – 2019

Pentru a accesa raportul 2016-2019 descărca documentul in format PDF.

Raport de activitate CFB mai 2023 – martie 2024

Raport de activitate CFB 2023-2024

Raport de activitate CFB mai 2022 – mai 2023

Raport de activitate CFB 2022-2023

Raport Activitate CFB pentru perioada 2020 – 2022

Raport de activitate CFB 2020-2022