Care sunt documentele necesare in vederea inscrierii in CFB?

  • cerere de înscriere în Colegiul Farmaciştilordin România (formularul CI CFR-B 01);
  • titlul de calificare în profesia de farmacist (diploma de licenţă -copie legalizată sau adeverinţa de absolvent –original);
  • cazier judiciar (original);
  • certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist ,cu viza medicului psihiatru(nu este valabila adeverinta eliberata de medicul de familie)
  • declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul (formularul DI CFR-B 01);
    copie act de identitate;
  • copie certificat de căsătorie;