Decizia CN al CFR nr. 4/2008

DECIZIA Nr. 4 / 2008
În temeiul art.604 şi art.623 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
decide:
Art.1. – Farmacistul care îşi schimbă locul de muncă dintr-un judeţ în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, este obligat să se înregistreze la colegiul în raza căruia se află noul loc de muncă în termen de maxim 10 zile de la data începerii activităţii.
Art.2. – Înregistrarea se face în baza notei de transfer, conform anexă, eliberată de colegiul farmaciştilor teritorial la care este înregistrat.
Art.3. – Pentru fiecare Certificat Profesional Curent eliberat, colegiile teritoriale ale farmaciştilor vor percepe şi încasa de la solicitant o taxă de 50 RON.
Art.4. – Se aprobă perceperea şi încasarea unei taxe de 15 RON pentru fiecare participant la manifestările ştiinţifice, congresele ori alte asemenea manifestări care sunt acreditate şi recunoscute ca forme de educaţie farmaceutică continuă.
Art.5. – Prezenta decizie se comunică către Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor teritoriale ale farmaciştilor din România şi intră în vigoare începând cu data de 15.11.2008
PREŞEDINTELE
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Prof. Univ. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRU
Bucureşti, 3 noiembrie 2008
Nr.4
Red. 2 ex.