Decizia BEX al CFR nr. 7/2005 privind continuarea exercitării profesiei de farmacist, de către farmaciştii pensionari a căror Certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, a împlinit 1 an de la data eliberării

DECIZIA Nr. 7 /2005

a
BIROULUI EXECUTIV
al
Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România
Privind continuarea exercitării profesiei de farmacist, de către farmaciştii pensionari a căror Certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, a împlinit 1 an de la data eliberării
În temeiul art.55 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist şi a art.43 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România,
Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, întrunit în şedinţa din data de 29.09.2005,
DECIDE:
Art.1 Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.
Art.2 Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul colegiului judeţean al farmaciştilor, următoarele documente:
1. cerere de prelungire a activităţii;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie – dacă este cazul;
8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.
Art.3 După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va aplica pe spatele Certificatului de membru ştampila colegiului, va consemna data aplicării acesteia şi va semna.
Viza astfel obţinută, este valabilă pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei.
Art.4 Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale şi Secretarului General al Biroul Executiv.
PREŞEDINTELE
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA
Bucureşti, 29 septembrie 2005
Nr. 7
Red. 2 ex.