Rezultate alegeri 2024 Colegiului Farmaciștilor Bucureștii

Categorie: Fără categorie

În urma finalizării procesului de numărare a voturilor exprimate au fost obținute rezultatele anexate.

Atribuirea mandatelor se va face după validarea alegerilor organelor de conducere de către Comisia Electorală Centrală, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și până la ocuparea numărului legal de mandate.

Primul dintre candidații nealeși ca membru, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, devine membru în cazul vacantării unui loc în organul de conducere pentru care a candidat. Desemnarea se va face de către Comisia Electorală Centrală.

Contestațiile împotriva rezultatului alegerilor se fac și se depun la Comisa Electorală Teritorială, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor votării, și se soluționează de către Comisia Electorală Centrală.

Comisia Electorala a Colegiului Farmaciștilor din Municipiul București

Rezultate numărare voturi pentru Membrii Consiliului Colegiului Farmaciștilor din Municipiul București

Rezultate numărare voturi pentru Membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmaciștilor din Municipiul București

Rezultate numărare voturi pentru reprezentanții în Adunarea Generală Națională a CFR

Rezultate numărare voturi pentru Membrii Comisiei de disciplina a Colegiului Farmaciștilor din Municipiul București