Cursuri EFC – 2024

Categorie: Fără categorie

Cadre didactice membre ale Asociației Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie București (ACDFFB) efectuează în anul 2024 următoarelor cursuri postuniversitare (creditate cu 8 credite EFC de către Colegiul Farmaciștilor din România):

1. ,,ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL INSUFICIENȚEI CARDIACE” – 8 credite EFC

Prof. dr. Simona NEGREȘ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică

2. „CONSULTAŢIA MINIMALĂ ÎN FARMACIA DE COMUNITATE” – 8 credite EFC

Prof. dr. Cornel CHIRIȚĂ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică

3. ,,REGLEMENTĂRI EUROPENE PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII   MEDICAMENTELOR VEGETALE” – 8 credite EFC

Conf. dr. Ligia Elena DUȚU, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie
(acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)

4. „FITOTERAPIA SINDROMULUI DE INTESTIN IRITABIL” – 8 credite EFC

Conf. dr. Teodora DECULESCU-IONIȚĂ, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie

5. „ORIENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR DE CALITATE” – 8 credite EFC

Prof. dr. Adriana TĂEREL, Disciplina de Marketing și management
(acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)

6. „NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ FARMACEUTICĂ” – 8 credite EFC

Conf. dr. Cristina RAIS, Disciplina de Marketing și management farmaceutic
(acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)

7. ,,PRINCIPII DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI” – 8 credite EFC

 Conf. dr. Angela NEDELCU, Disciplina de Chimie analitică

PROCEDURĂ

  1. Cursantul trimite o cerere către ACDFFB pe adresa acdffb@gmail.com, în care va menționa cursul solicitat; se pot solicita mai multe cursuri.
  2. ACDFFB transmite cursantului datele fiscal ale asociației (contul în care virează banii, 40 ron / curs).
  3. Cursantul va transmite la ACDFFB dovada plății și va primi pe mail materialele cursului, întrebările de verificare a noțiunilor, precum și factura.
  4. Cursantul trimite răspunsurile la întrebări.
  5. După verificarea răspunsurilor, cursantul va primi Atestatul semnat de ACDFFB și Colegiul Farmaciștilor din România (în care este menționat numărul de credite EFC).