Informare alegeri 2024 – II

Categorie: Fără categorie

Vă reamintim că, în temeiul Deciziei nr.1/2024 a Consiliului Colegiului Farmaciștilor din București privind organizarea alegerilor organelor de conducere și de control ale Colegiului Farmaciștilor București, alegerile se vor desfășura după următorul calendar:

Turul I – 16 februarie 2024 în intervalul orar 14.00 – 19.00 și 17 februarie 2024 în intervalul orar 9.00 – 19.00
Turul II – 1 martie 2024 în intervalul orar 14.00 – 19.00 și 2 martie 2024 în intervalul orar 9.00 – 19.00
Locul desfășurării alegerilor este Biblioteca Facultății de Farmacie din București – Str. Traian Vuia nr. 6, sector 2, etaj 3.

Funcțiile elective pentru care au fost depuse candidaturi sunt:
– Membru al Consiliului Colegiului Farmaciștilor București  – 19 membri + 11 membri supleanți
– Reprezentant în Adunarea Generală Națională a Colegiului Farmaciștilor din România – 74 membri
– Membru în Comisia de Cenzori – 3 membri
– Membru în Comisia de Disciplină – 3 membri + 2 membri supleanți

Listele finale cu candidați sunt afișate la sediul Colegiului Farmaciștilor din București din str. Armenească nr. 21A, București, precum și la adresa web: https://www.cfbucuresti.ro/2024/02/13/liste-candidati-alegeri-cfb-2024/

Exprimarea votului se va face prin marcarea căsuței din dreptul numelui candidatului, vot pozitiv.
Se consideră marcare punerea în căsuța respectivă a oricărui semn, indiferent de formă, dimensiune sau culoare din care, în mod rezonabil, se poate deduce exprimarea votului pozitiv în favoarea candidatului în dreptul numelui căruia s-a marcat semnul respectiv.

Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale teritoriale;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c) sunt deteriorate sau prezintă urme de ștersături în mod vizibil;
d) numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care s-a exprimat votul este depășit.

Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmaciștii care au candidat la una dintre funcțiile elective, pe baza cererii scrise depuse la Comisia electorală teritorială cu 24 de ore înainte de desfășurarea alegerilor.

Informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de E-mail a Comisiei electorale teritoriale: alegeri2024@cfbucuresti.ro