Precizări actualizate privind încărcarea documentelor în Portalul CFR

Categorie: Fără categorie

Pentru optimizarea procesului de încărcare a documentelor în platforma CFR (https://portal.net-dd.com) vă rugăm încă o dată să țineți cont de următoarele recomandări și precizări:

– forma preferabilă a documentului de încărcat este tip pdf obținut prin scanare;

– dacă totuși nu dispuneți de mijloacele tehnice specifice și încărcați fotografii, acestea trebuie să cuprindă întregul document, să fie clare și cu o luminozitate corespunzătoare astfel încât documentul să poată fi citit la verificare;

– nu vor fi validate documentele care nu sunt lizibile;

– respectați corespondența dintre tipul de document pe care îl încărcați și secțiunea unde îl încărcați;

– fiecare diplomă EFC se încarcă sub forma unui document individual (nu pot fi încărcate 4 diplome cu 4 serii diferite dacă au fost scanate într-un singur document pdf cu 4 pagini);

– completați cu atenție și cu exactitate toate câmpurile (titlul manifestării, tipul manifestării, perioada de desfășurare, data eliberării, număr de puncte EFC, seria și numărul documentului etc);

– diplomele EFC fără serie mai vechi de anul 2021 nu mai pot fi încărcate în Portal;

– cursurile RBPF sunt recunoscute de sistem ca fiind RBPF doar dacă le încărcați la subsecțiunea corectă (Curs Reguli de Bună Practică Farmaceutică); sistemul nu ține cont dacă în titlul manifestării dvs adăugați acronimul RBPF;

– cursurile aferente anului 2023 și puse la dispoziția dvs prin site-ul CFB rămân deschise și în prima parte a anului 2024 astfel încât eventuale probleme tehnice întâmpinate în parcurgerea lor în această perioadă să poată fi soluționate după data de 3 ianuarie 2024;

– deși diplomele aferente cursului RBPF-2023 vor putea fi descărcate de pe site-ul CFB și încărcate în Portalul CFR și pe parcursul anului 2024, acestea vor fi contorizate doar pentru anul 2023 (acest lucru este valabil doar pentru cursurile de tip RBPF);

– în câmpul „titlul manifestării” NU se trec cuvintele „certificat”, „diploma”, „atestat” etc ci numele efectiv al evenimentului (ex: „Rolul farmacistului în…” sau „Managementul bolilor…” sau „Noutăți legislative” etc) care de cele mai multe ori este scris cu litere mici;

– anul pentru care punctele EFC se încarcă nu este editabil de către dvs, prin urmare, pentru punctele aferente anului 2023, care se vor încărca după data de 1 ianuarie 2024 editarea se va realiza de către Secretariat;

– polițele malpraxis care conțin mai multe pagini trebuie încărcate sub forma unui singur document pdf cu mai multe pagini (NU scanați/ NU fotografiați fiecare pagină a poliței și NU le trimiteți separat);

– este obligatoriu să încărcați acele pagini ale poliței de asigurare malpraxis (+ tabele anexe dacă este cazul) care conțin următoarele elemente: numele asiguratorului, seria și numărul documentului, perioada de valabilitate, data emiterii și numele dvs (NU al angajatorului);
– nu vor fi validate polițele de asigurare din componența cărora lipsește unul dintre elementele de mai sus;

– adeverințele în baza cărora se acordă cele 32 credite EFC/an aferente calității de rezident pot fi încărcate doar de către Secretariatul CFB;
– documentele care atestă calitatea de rezident trebuie transmise pe adresa de E-mail: office@cfbucuresti.ro (valabil doar pentru membrii CFB);

– secțiunea „loc de muncă” este momentan editabilă doar de către Secretariatul CFB;

– schimbarea statusului din „Inactiv” în „Activ” poate fi făcută doar de către Secretariat după achitarea cotizației și după validarea diplomelor EFC și a poliței malpraxis, la momentul eliberării avizului anual de liberă practică;

– cotizația poate fi achitată în numerar la sediul CFB sau prin virament bancar în contul: RO45BRDE410SV26208314100, precizând la rubrica detalii tranzacție: Cotizație 2024, numele persoanei pentru care se face plata și CNP-ul acesteia;

– după validarea ordinului de plată de către banca dvs, documentul pdf care atestă efectuarea plății trebuie încărcat de către dvs la secțiunea „Ordin de plată” cu precizarea la observații: „cotizație 2024”;

– la secțiunea „Fotografie” nu se acceptă alte tipuri de documente decât fotografii cu dvs pentru identificarea vizuală (încărcarea acestor fotografii este opțională) doar în format jpg (pozele în format pdf nu pot fi vizualizate);

– certificatele de farmacist specialist și farmacist primar pot fi încărcate doar de către Secretariat;

– certificatele de farmacist specialist și farmacist primar trebuie scanate astfel încât să fie vizibile seria și numărul documentului (aflate în colțul din dreapta-jos pentru certificatele emise după anul 2006) și trimise pe adresa de E-mail: office@cfbucuresti.ro (valabil doar pentru membrii CFB);

– puteți solicita direct din Portal o verificare a existenței acestor documente pentru a nu le mai trimite dacă ele există deja;

– certificatul de membru CFR se încarcă o singură dată fie doar latura „față” fie ambele laturi scanate sub forma unui  singur document pdf;

– avizele anuale anexă la certificatul de membru CFR sunt generate de Portal și nu trebuie reîncărcate în el;

– secțiunea „Documente de identitate” trebuie să conțină documente specifice (carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau alt tip de document) aflate în perioada de valabilitate;

– documentele care atestă schimbările de nume (certificat de căsătorie etc) pot fi încărcate doar la secțiunea „Documente de identitate”;

– documentele încărcate de dvs devin vizibile în contul dvs doar după verificarea manuală a fiecărui document, ajustarea (dacă este cazul) și validarea de către Secretariat, lucru care poate avea o latență de câteva zile ca urmare a faptului că trebuie procesate zilnic zeci de documente de la farmaciști și cel puțin la fel de multe de la farmacii (ordinele de plată necesită mai multe zile lucrătoare pentru a fi validate);

– orice probleme tehnice legate de funcționarea Portalului CFR pe care îl accesați cu cardul profesional pot fi semnalate pe adresa de E-mail: support@net-dd.com;

– orice probleme tehnice legate de parcurgerea cursurilor EFC aflate pe site-ul CFB pot fi semnalate pe adresa de E-mail: curs@cfbucuresti.ro sau prin mesageria internă din Portal.

– farmaciștii din promoțiile anterioare anului 2021 care încă nu și-au ridicat cardurile profesionale de la sediul CFB sunt rugați să se prezinte cât mai repede la sediul CFB pentru ridicarea și activarea cardurilor.

  • Sistemul informatic automatizat nu permite generarea avizului de liberă practică aferent anului 2024 înainte de prima zi lucrătoare a anului 2024.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND PARCURGEREA CURSULUI RBPF-2023 DE PE SITE-UL CFB

Pentru a nu întâmpina dificultăți în parcurgerea și finalizarea cursului, vă rugăm să urmați etapele descrise mai jos:

1. Accesați site-ul CFB și vă autentificați cu adresa de E-mail (sau numele de utilizator) și parola.
2. Intrați la secțiunea „Cursuri” – „Cursuri cu credite EFC” – „Curs RBPF-2023”.
3. Click „Adaugă în coș” – „Vezi coșul” (trebuie să fie doar cursul „Reglementări privind gestionarea infecțiilor asociate asistenței medicale”).
4. În câmpul „cupon” tastați „CFB2023” (un utilizator poate folosi cuponul o singură dată). Cupoanele de reducere sunt valabile doar pentru membrii CFB.
5. Click „Aplică cupon” – „Finalizează” – „Plasează comanda” – „Continuă”
6. Vizualizați cursul apăsând „►”
7. După ce s-a terminat materialul video, accesați secțiunea „Evaluare” din partea stângă a ecranului.
8. Click „Evaluare” – „Începe”.
9. Se răspunde la fiecare din cele 10 întrebări bifând căsuța corespunzătoare răspunsului corect.
10. Click „Termină Test” (în josul ecranului) – „Sigur trimiți?” – „OK”
11. Click „Termină Cursul” (în partea din dreapta sus a ecranului) – „Finish course?” – „Da”
12. Descărcarea diplomei devine posibilă.

Atenție!
Este necesar să parcurgeți și pasul 10 și pasul 11 pentru a ajunge la 12 (pentru a putea descărca diploma). Nu vă opriți la pasul 10.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere.