Precizări actualizate privind încărcarea datelor în Portalul CFR – în atenția membrilor CFB

Categorie: Fără categorie

Revenim cu apelul către toți membrii CFB de a își încărca în platforma CFR toate documentele fără de care avizarea pentru anul următor nu mai este posibilă (carte de identitate valabilă, diplome care atestă efectuarea celor 40 credite EFC obligatorii pentru anul în curs, polița de asigurare malpraxis, certificatul de membru CFR).

Precizăm încă o dată că încărcarea acestor documente constituie o obligație a fiecărui membru care dorește avizul anual de liberă practică și se face accesând contul individual din https://portal.net-dd.com/ cu ajutorul cardului profesional.

NU mai este permisă realizarea încărcărilor de către Secretariatul CFB.

Pentru optimizarea procesului de încărcare a documentelor în platforma CFR vă rugăm încă o dată să țineți cont de următoarele recomandări și precizări:

– forma preferabilă a documentului de încărcat este tip pdf obținut prin scanare;

– dacă totuși nu dispuneți de mijloacele tehnice specifice și încărcați fotografii, acestea trebuie să cuprindă întregul document, să fie clare și cu o luminozitate corespunzătoare astfel încât documentul să poată fi citit la verificare;

– nu vor fi validate documentele care nu sunt lizibile;

– respectați corespondența dintre tipul de document pe care îl încărcați și secțiunea unde îl încărcați;

– fiecare diplomă EFC se încarcă sub forma unui document individual (nu pot fi încărcate 4 diplome cu 4 serii diferite dacă au fost scanate într-un singur document pdf cu 4 pagini);

– completați cu atenție și cu exactitate toate câmpurile (titlul manifestării, tipul manifestării, perioada de desfășurare, data eliberării, număr de puncte EFC, seria și numărul documentului etc);

– diplomele EFC fără serie mai vechi de anul 2021 nu mai pot fi încărcate în Portal;

– cursurile RBPF sunt recunoscute de sistem ca fiind RBPF doar dacă le încărcați la subsecțiunea corectă (Curs Reguli de Bună Practică Farmaceutică); sistemul nu ține cont dacă în titlul manifestării dvs adăugați acronimul RBPF;

– cursurile RBPF aferente anului 2022 și puse la dispoziția dvs prin site-ul CFB rămân deschise și în prima parte a anului 2023 astfel încât eventuale probleme tehnice întâmpinate în parcurgerea lor în această perioadă să poată fi soluționate după data de 4 ianuarie 2023;

deși diplomele aferente cursurilor RBPF-2022 vor putea fi încărcate și în 2023, acestea vor fi contorizate doar pentru anul 2022 (acest lucru este valabil doar pentru cursurile de tip RBPF);

– în câmpul „titlul manifestării” NU se trec cuvintele „certificat”, „diploma”, „atestat” etc ci numele efectiv al evenimentului (ex: „Rolul farmacistului în…” sau „Managementul bolilor…” sau „Noutăți legislative” etc) care de cele mai multe ori este scris cu litere mici;

– anul pentru care punctele EFC se încarcă nu este editabil de către dvs, prin urmare, pentru punctele aferente anului 2022, care se vor încărca după data de 1 ianuarie 2023 editarea se va realiza de către Secretariat;

– polițele malpraxis care conțin mai multe pagini trebuie încărcate sub forma unui singur document pdf cu mai multe pagini (NU scanați/ NU fotografiați fiecare pagină a poliței și NU le trimiteți separat);

– este obligatoriu să încărcați acele pagini ale poliței de asigurare malpraxis (+ tabele anexe dacă este cazul) care conțin următoarele elemente: seria și numărul documentului, perioada de valabilitate, data emiterii și numele dvs;
– nu vor fi validate polițele de asigurare din componența cărora lipsește unul dintre elementele de mai sus;

– adeverințele care atestă acordarea celor 32 puncte EFC/an aferente calității de rezident pot fi încărcate doar de către Secretariatul CFB;
– documentele care atestă calitatea de rezident trebuie transmise pe adresa de E-mail: office@cfbucuresti.ro (valabil doar pentru membrii CFB);

– secțiunea „loc de muncă” este momentan editabilă doar de către Secretariatul CFB;

– schimbarea statusului din „Inactiv” în „Activ” poate fi făcută doar de către Secretariat după achitarea cotizației și după validarea diplomelor EFC și a poliței malpraxis, la momentul eliberării avizului anual de liberă practică;

– cotizația poate fi achitată în numerar la sediul CFB sau prin virament bancar în contul: RO45BRDE410SV26208314100;

– după validarea ordinului de plată de către banca dvs, documentul pdf care atestă efectuarea plății trebuie încărcat de către dvs la secțiunea „Ordin de plată” cu precizarea la observații: „cotizație 2023”;

– la secțiunea „Fotografie” nu se acceptă alte tipuri de documente decât fotografii cu dvs pentru identificarea vizuală (încărcarea acestor fotografii este opțională);

– certificatele de farmacist specialist și farmacist primar pot fi încărcate doar de către Secretariat și momentan sunt vizibile după încărcare doar de către Secretariat;

– certificatele de farmacist specialist și farmacist primar trebuie scanate astfel încât să fie vizibile seria și numărul documentului (aflate în colțul din dreapta-jos pentru certificatele emise după anul 2006) și trimise pe adresa de E-mail: office@cfbucuresti.ro (valabil doar pentru membrii CFB);

– puteți solicita direct din Portal o verificare a existenței acestor documente pentru a nu le mai trimite dacă ele există deja;

– certificatul de membru CFR se încarcă o singură dată fie doar latura „față” fie ambele laturi scanate sub forma unui  singur document pdf;

– avizele anuale anexă la certificatul de membru CFR sunt generate de Portal și nu trebuie reîncărcate în el;

– secțiunea „Documente de identitate” trebuie să conțină documente specifice (carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau alt tip de document) aflate în perioada de valabilitate;

– documentele care atestă schimbările de nume (certificat de căsătorie etc) pot fi încărcate doar la secțiunea „Documente de identitate”;

documentele încărcate de dvs devin vizibile în contul dvs doar după verificarea manuală a fiecărui document, ajustarea (dacă este cazul) și validarea de către Secretariat, lucru care poate avea o latență de câteva zile ca urmare a faptului că trebuie procesate zilnic zeci de documente de la farmaciști și cel puțin la fel de multe de la farmacii;

– orice probleme tehnice legate de funcționarea platformei pot fi semnalate pe adresa de E-mail: support@net-dd.com;

– orice probleme tehnice legate de parcurgerea cursurilor EFC aflate pe site-ul CFB pot fi semnalate pe adresa de E-mail: curs@cfbucuresti.ro

– farmaciștii din promoțiile anterioare anului 2021 care încă nu și-au ridicat cardurile profesionale de la sediul CFB sunt rugați să se prezinte cât mai repede la sediul CFB pentru ridicarea și activarea cardurilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere.