Precizări privind cuantumul cotizației de membru

Categorie: Fără categorie

Potrivit dispozițiilor art. 595 lit. j) din Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, membrii CFR au obligația de a achita cotizația datorată în calitate de membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania.

Decizia Consiliului National al CFR nr. 2/2021 de modificare a deciziei CN al CFR nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al CFR, reglementează situația colegilor farmaciști care se află în scenariul în care nu exercită activități în baza diplomei profesionale.

Colegii farmaciști eligibili pentru plata unor cotizații reduse sunt cei pensionați, cei fără loc de muncă sau cei care activează în alte domenii decât sectorul farmaceutic, domenii care nu reclamă activitățile prevăzute de art. 568 din Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Câtă vreme activitatea desfășurată de o persoană se subsumează calificării dobândite în baza diplomei de farmacist, respectiv se circumscrie activităților prevăzute de art. 568 din Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, contribuția datorată cu titlul de cotizație nu face obiectul Deciziei CN al CFR nr. 2/2021 și se va achita în integralitate (300 lei/an).

Deciziile CFR nu se aplică retroactiv. Situațiile prevăzute în Decizia CN al CFR nr. 3/2008 cu modificările și completările ulterioare, care permit aplicarea cotizației reduse trebuie aduse la cunoștința Colegiului Teritorial la momentul în care acestea au intervenit, aplicarea cotizației reduse fiind posibilă pentru viitor, de la acel moment până la momentul încetării respectivelor situații (după caz).