Convocare Adunare Generală CFB

Categorie: Fără categorie

În temeiul Art. 595 lit. d), al Art. 600 alin. (2) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 70, 72, și 73 din Decizia AG a CFR nr. 2/2009, Consiliul CFB convoacă Adunarea Generală.
Detalii în documentul atașat.
Convocare AG CFB 2022