Chestionar C.F.B. – rezultate

Categorie: Fără categorie

In perioada 12.05.2020 – 22.07.2020 CFB a realizat un sondaj pe bază de chestionar pentru a identifica factorii care influențează negativ activitatea farmaciștilor din farmaciile de circuit deschis și care îi determină să facă diverse compromisuri sub aspect profesional. S-au înregistrat un număr de 748 respondenți.

 

Rezultatele obținute se prezintă astfel:

 1. Delegarea către farmacist a unor sarcini și atribuții fără legătură cu profesia sa este considerată un factor perturbator al activității curente de către 63,9% dintre respondenți.1

 2. Nerespectarea în unele cazuri a regulilor de eliberare a medicamentelor exclusiv de către farmaciști reprezintă un factor care influențează negativ activitatea pentru 62,7% dintre respondenți.2

 3. Impunerea recomandării unui anumit medicament original sau generic de pe rețete în defavoarea altuia, pe criterii comerciale afectează nefavorabil activitatea a 62.3% dintre respondenți.3

 4. Relaționarea cu șeful ierarhic superior influențează negativ activitatea a 52% dintre respondenți.4

 5. Relaționarea cu alți colegi farmaciști influențează negativ activitatea a 26,6% dintre respondenți.5

 6. Relaționarea cu alți angajați ai farmaciei subordonați ierarhic influențează negativ activitatea a 34,4% dintre respondenți.6

 7. Nivelul salariului în raport cu efortul depus și cu pregătirea profesională constituie un element de nemulțumire pentru 76,9% dintre respondenți.7

 8. Existența „target-ului” care condiționează nivelul venitului lunar reprezintă un element de nemulțumire pentru 79,3% dintre respondenți.8

 9. Programul de lucru extins (week-end, sărbători legale) nemulțumește 76,3% dintre respondenți.9

 10. Implicarea limitată în trecut a Colegiului privind propuneri legislative care să apere farmacistul constituie un element de nemulțumire pentru 86,5% dintre respondenți.10

 11. Lipsa unor medicamente uzuale din farmacii perturbă activitatea a 73,4% dintre respondenți.11

 12. Direcționarea pacienților către anumite farmacii de către unii medici influențează negativ activitatea a 68,2% dintre respondenți.12

 13. Renunțarea la activitatea tradițională de receptură influențează negativ activitatea a 61,8% dintre respondenți.13

 14. Reclamele agresive în mass-media la farmacii sau medicamente perturbă activitatea a 87% dintre respondenți.14

 

De asemenea, cele mai frecvente comentarii consemnate la categoria „Alte mențiuni” fac referire la:

 • Introducerea unui element distinctiv care să permită deosebirea vizuală dintre farmacist și asistentul de farmacie;

 • Interzicerea prin lege a reclamelor la OTC-uri, suplimente și farmacii;

 • Introducerea prin lege a consilierii pacienților ca serviciu farmaceutic distinct;

 • Impunerea unei distanțe minime între farmacii;

 • Încurajarea farmaciilor să reia activitatea de receptură;

 • Introducerea obligatorie în toate farmaciile a geamurilor sau parapeților din plexiglass care să delimiteze spațiul destinat exclusiv personalului de cel în care au acces pacienții;

 • Adaptarea sistemului de învățământ de specialitate la realitatea actuală pentru a genera farmaciști mai bine pregătiți;

 • Creșterea gradului de implicare a Colegiului Farmaciștilor în apărarea intereselor membrilor săi și la îmbunătățirea imaginii farmaciștilor.

 

CFB va analiza informațiile colectate prin intermediul acestui sondaj și va propune soluții pentru rezolvarea problemelor semnalate, în acord cu dorințele farmaciștilor.