Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.

Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul Colegiului Farmaciștilor din București, următoarele documente:
1. cerere de prelungire a activităţii;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie - dacă este cazul;
8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.
 
Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 7/2005.