Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, prevede:
 
Art. 583:

"Farmaciștii care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Farmaciștilor din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care își desfășoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau reședința, daca nu au încă un loc de muncă".
 
Art. 557:

"(1) Profesia de farmacist este profesie independentă si se exercită pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, în regim salarial și/sau independent ...".