Art. 589 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, prevede:

”Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:

a) adunarea generală a farmaciştilor;
b) consiliul;
c) biroul consiliului;
d) preşedintele”.