Cursuri EFC – 2023

Categorie: Fără categorie

Cadre didactice membre ale Asociației Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie București (ACDFFB) efectuează în anul 2023 următoarelor cursuri postuniversitare (creditate cu 8 credite EFC de către Colegiul Farmaciștilor din România):

 1. ,,ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL INSUFICIENȚEI CARDIACE” –
  Prof. dr. Simona NEGREȘ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică – 8 credite EFC
 2. „CONSULTAŢIA MINIMALĂ ÎN FARMACIA DE COMUNITATE” –
  Prof. dr. Cornel CHIRIȚĂ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică – 8 credite EFC
 3. ,,REGLEMENTĂRI EUROPENE PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII MEDICAMENTELOR VEGETALE” –
  Conf. dr. Ligia Elena DUȚU, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie – 8 credite EFC (acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)
 4. „FITOTERAPIA SINDROMULUI DE INTESTIN IRITABIL” –
  Conf. dr. Teodora DECULESCU-IONIȚĂ, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie – 8 credite EFC
 5. ORIENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR DE CALITATE” –
  Prof. dr. Adriana TĂEREL, Disciplina de Marketing și management farmaceutic – 8 credite EFC (acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)
 6. NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ FARMACEUTICĂ” –
  Prof. dr. Cristina RAIS, Disciplina de Marketing și management farmaceutic – 8 credite EFC (acest curs NU face parte din categoria cursurilor anuale obligatorii de tip RBPF/legislație)
 7. ,,PRINCIPII DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI” – Conf. dr. Angela NEDELCU, Disciplina de Chimie analitică – 8 credite EFC

 

PROCEDURĂ

 1. Cursantul trimite o cerere către ACDFFB pe adresa acdffb@gmail.com, în care va menționa cursul solicitat; se pot solicita mai multe cursuri.
 2. ACDFFB transmite cursantului datele fiscal ale asociației (contul în care virează banii, 40 ron / curs).
 3. Cursantul va transmite la ACDFFB dovada plății și va primi pe mail materialele cursului, întrebările de verificare a noțiunilor, precum și factura.
 4. Cursantul trimite răspunsurile la întrebări.
 5. După verificarea răspunsurilor, cursantul va primi Atestatul semnat de ACDFFB și Colegiul Farmaciștilor din România (în care este menționat numărul de credite EFC).