Cursuri EFC – 2022

Categorie: Fără categorie

Cadre didactice membre ale Asociației Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie București (ACDFFB) efectuează în anul 2022 următoarelor cursuri postuniversitare (creditate cu 16/18 credite EFC de către Colegiul Farmaciștilor din România):

 1. Fitoterapia sindromului de intestin iritabil”, conf. Dr. Teodora Deculescu-Ioniță, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie – 16 credite EFC
 2. Noutăți legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților de asistență farmaceutică”, Conf.dr.farm. Cristina Rais, Disciplina de Marketing si management farmaceutic – 16 credite EFC
 3. ,,Principii de asigurare a calității în laboratorul de control fizico-chimic al medicamentului”, Conf. dr. Angela Nedelcu, Disciplina de Chimie analitică –16 credite EFC
 4. Orientări legislative privind aplicarea standardelor de calitate”, Prof. dr. Adriana Tăerel, Disciplina de Legislaţie, Management şi Marketing Farmaceutic – 16 credite EFC
 5. ,,Reglementări europene privind controlul calității medicamentelor vegetale”, Conf. dr. Ligia Elena Duțu, Disciplina de Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie – 16 credite EFC
 6. Consultaţia minimală în farmacia de comunitate”, Prof. dr. Cornel Chiriță, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică – 16 credite EFC
 7. ,,Actualități în tratamentul insuficienței cardiace”, prof. dr. Simona Negreș, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică – 18 credite EFC

PROCEDURĂ

 1. Se trimite o cerere către ACDFFB pe adresa acdffb@gmail.com, în care va menționa cursul solicitat.
 2. ACDFFB transmite cursantului datele fiscale unde se virează contravaloare cursul: – 50 lei.
 3. Cursantul va transmite la ACDFFB dovada plății și va primi pe email materialele cursului, împreună cu factura.
 4. După parcurgerea materialului primit cursantul va fi evaluat și va primi Atestatul semnat de Colegiul Farmaciștilor din România (în care este menționată creditarea EFC).