Cursuri EFC

Categorie: Fără categorie

Asociația Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie București pune la dispoziția farmaciștilor următoarele cursuri creditate fiecare cu câte 24 puncte EFC:

 1. „CONSILIEREA PACIENTULUI ÎN FARMACIA DE COMUNITATE”, Prof. dr. Simona NEGREȘ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică;
 2. „CONSULTAŢIA MINIMALĂ ÎN FARMACIA DE COMUNITATE”, Prof. dr. Cornel CHIRIȚĂ, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică;
 3. ,,REGLEMENTĂRI EUROPENE PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII MEDICAMENTELOR VEGETALE”, Conf. dr. Ligia Elena DUȚU, Disciplina de Farmacognozie Fitochimie și Fitoterapie;
 4.  „FARMACOTERAPIE VETERINARĂ”, Conf. dr. Diana NUŢĂ, Disciplina de Chimie farmaceutică;
 5. ORIENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR DE CALITATE”, Prof. dr. Adriana TĂEREL, Disciplina de Legislaţie, Management și Marketing Farmaceutic;
 6. „FARMACOECONOMIE.  NOŢIUNI GENERALE, METODE ŞI APLICAŢII”, Conf. dr. Bruno VELESCU, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică;
 7. „PRINCIPII DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI”,  Conf. dr. Angela NEDELCU, Disciplina de Chimie analitică.

  Procedura de urmat pentru accesarea cursurilor:

  1. Se trimite o cerere către ACDFFB pe adresa acdffb@gmail.com , în care solicitantul va menționa cursul dorit.
  2. ACDFFB transmite cursantului datele fiscale unde se virează banii (echivalentul a 30 euro la cursul de schimb din ziua plății).
  3. Cursantul va transmite la ACDFFB dovada plății și va primi pe mail materialele cursului, împreună cu factura.
  4. După parcurgerea materialului primit cursantul va fi evaluat și va primi Atestatul semnat de Colegiul Farmaciștilor din România (în care este menționată creditarea cu 24 EFC).