• Prezentare C.F.B.

  Prezentare C.F.B.

  Colegiul Farmaciștilor din România a fost înfiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din...

 • Farmacist

  Farmacist

  Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

 • Farmacie

  Farmacie

  Conform legislației în vigoare, asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru - denumite oficine, farmacie cu circuit închis şi drogherie.

 • Medicament

  Medicament

  a) orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentate ca având proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau

  b) orice substanţă sau combinaţie de substanţe care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcţiilor fiziologice prin exercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical;

 • Noutăți

  Noutăți

  ceasta categorie cuprinde noutățile referitoare la exercitarea profesiei de farmacist, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice, precum și la medicamente

 • Legături web utile
 • Cadru Legislativ

  Cadru Legislativ

  Aceasta categorie cuprinde legislatia care guverneaza atat exercitarea profesiei de faramacist, cat si activitatea care se desfasoara in unitatile sanitare

 • Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.

 • Lista Farmaciilor

 
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, în Titlul XIV, Cap. III - Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, Secțiunea a 6-a intitulată "Răspunderea disciplinară", prevede:

"Art. 613
Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului și a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Farmaciștilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legatură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 614
(1) În cazurile prevăzute la art. 613, plângerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
(2) Biroul consiliului, în baza anchetei disciplinare efectuate de către departamentul de jurisdicție profesională, poate decide:
a) respingerea plângerii ca vădit nefondată;
b) solicitarea completării anchetei disciplinare;
c) dispunerea trimiterii dosarului disciplinar la comisia de disciplină.
(3) Împotriva deciziei de respingere a plângerii persoana care a făcut plângerea poate depune contestație la colegiul a cărui decizie se contestă. Aceasta se soluționează de către Biroul executiv al Consiliului național.

Art. 615
(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează o comisie de disciplină, constituită din 3 membri, independentă de conducerea colegiului, care judecă abaterile disciplinare săvârșite de farmaciștii cuprinși în acel colegiu.
(2) În cadrul Colegiului Farmaciștilor din România se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină.
(3) Procedura judecării abaterilor este prevazută în Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, cu respectarea principiului egalității, a dreptului de apărare, precum și a principiului contradictorialității".

Pentru mai multe informații, puteți consulta mai jos:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Adunării Generale Naționale nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului Deontologic al farmacistului